תפריט
תוכן מקצועי

המשתתפים נוטלים חלק בעשרות וועידות הנסובות סביב תחומים עיקריים העומדים על סדר היום בענף הנדל”ן. בראש כל תחום עומדים חברי נשיאות עיר הנדל”ן אשר נבחרים מידי שנה מבין בכירי הענף בישראל.
הוועידות המקצועיות עוסקות בכלל ההיבטים והתחומים שעל סדר היום בענף הבנייה והנדל”ן, כאשר לכל תחום יש יו”ר משותף, בעל שיעור קומה בענף.

תחומים מקצועיים עיקריים

 • מגורים
 • בנייה לגובה
 • משרדים ופארקי תעסוקה
 • תכנון ופיתוח מוניציפלי
 • התחדשות עירונית
 • שיווק נדל”ן
 • מימון בנקאי וחוץ בנקאי
 • תכנון ובניה
 • נדל”ן בינלאומי
 • נדל”ן ותקשורת
 • אדריכלות ועיצוב פנים
 • תווך בנדל”ן

*חלק מנושאי הוועידות מתעדכנים ומשתנים מידי שנה לפי הרלוונטיות והחידושים בתחום.