תפריט
מפרטים טכניים

הכנת מפרטים מקצועית ואובייקטיבית, מסייעת לבונים בביצוע תכנון נכון התואם את צרכיהם בתחומים מרכזיים.

צוות המומחים והיועצים המקצועיים של מרכז הבנייה הישראלי, עורך מפרטים טכניים מפורטים המשמשים כבסיס להכנת מכרזי הקבלנים בתחומי: אלומיניום, איטום, אינסטלציה, שלד, חלונות ופתחים ועוד.

מניעת הפתעות לא צפויות: הכנת המפרטים תסייע בתכנון נכון ותמנע “הפתעות” לא צפויות לאורך התהליך.

אובייקטיביות: המפרטים הינם מקצועיים לחלוטין ואינם מוטים משיקולי דעת של העוסקים במלאכת הבנייה והיישום.

גמישות והתאמה: תכנון קפדני מוקדם, בנפרד מהביצוע, מאפשר גמישות חשיבה והתאמה מלאה לצרכים ולתקינה.

לבחור נכון: כחלק מתהליך הכנת המפרטים, יוצע ליווי כולל הפנייה לקבלני ביצוע מומלצים וסיוע במשא ומתן לסגירת עבודה איכותית.