תפריט
עיר הנדל”ן התחדשות – 2018

הוועידה הלאומית להתחדשות עירונית

דיאלוג מקצועי ומשמעותי בין הגורמים האחראים //
מפגשי 
NETWORKING והזדמנויות עסקיות // ידע עדכני, הרצאות ופאנלים מקצועיים //
היכרויות והזדמנויות עסקיות.

CLICKHERE

2018forsiteFIXED