שירותי גישור לחברי מועדון מפקחי הבנייה 

ענף העיצוב, הבנייה והנדל”ן הינו אחד הענפים המובילים במשק אשר הפעילויות בו  מאופיינות במורכבות ייחודית, לנוכח מעורבותם של גורמים רבים בכל פרויקט, אשר נדרשים לשתף פעולה ביניהם בפרויקט ונתקלים לא פעם בקשיים ואי הסכמות עקב מחלוקות מקצועיות. 

אי הסכמות אלו עלולות להחריף לסכסוכים אשר יפגעו במקרים רבים בהצלחת הפרויקט, הן מבחינת לוחות זמנים הן מבחינת תקציב והן מבחינת שביעות רצון הלקוח. 

על מנת למזער נזקים עקב אי ההסכמות כאמור, מעמיד מרכז הבנייה הישראלי לרשות חברי המועדון, לקוחותיהם והספקים המעורבים בפרויקטים רשימת מגשרים ייעודיים ליישוב סכסוכים.
מגשרים אלה מתמחים בניהול פתרונות  עסקיים וסכסוכים מקצועיים בענף הבנייה.