תקנון המועדון

מועדון המקצועי של מפקחי הבנייה בישראל

מרכז הבנייה הישראלי הוקם, על ידי ממשלת ישראל, בשנת 1969 כחברה בת של משרד הבינוי והשיכון, הועבר לבעלות פרטית בשנת 1999 ומאז ועד היום פועל בתחום הבנייה, כשהוא שם לו למטרה לחנך לחדשנות, למצוינות ולאיכות בבנייה. לשם כך מקיים מרכז הבנייה הישראלי ימי עיון, קורסים, כנסים וועידות מקצועיות  לקהל הרחב ולאנשי המקצוע.

מרכז הבנייה הישראלי בשיתוף עם בכירי מפקחי הבנייה, החליט להקים מועדון מקצועי של מפקחי הבנייה, שבו יהיו חברים המפקחים המקצועיים, האיכותיים והאמינים העוסקים בבנייה פרטית ושיפוצים.

חברי המועדון מחויבים לאמנת שרות, מקצועיות ואמינות אל מול הלקוחות הבונים את ביתם. בנוסף החברים במועדון מחויבים ללימודים והכשרות שוטפות הניתנים ע”י מרכז הבנייה הישראלי וזאת במטרה להיות מעודכנים בטכנולוגיות ושיטות ניהול בנייה מתקדמות, במטרה להעלות את איכות הבנייה בישראל, ולהבטיח ללקוחותיהם בתים המאופיינים באיכות בנייה גבוהה לצד עמידה בתקציב ובלוחות הזמנים המתוכננים.   מפקחים החברים במועדון המקצועי מתחייבים לעבוד בצורה מקצועית ושקופה אל מול לקוחות הבתים וכלל צוות התכנון המלווה את הלקוח, כחלק מהיותם “אנשי האמון” המופקדים מטעם המזמין על ביצוע העבודה.
מרכז הבנייה הישראלי מינה הרכב של חברי נשיאות למועדון “מפקחי בנייה”, שיקבע את התכנים והדרישות המקצועיות של החברות במועדון “מפקחי בנייה”.

 

התחייבויות מרכז הבנייה הישראלי לחברי המועדון:

 1. ייזום וניהול הכשרות וקורסים מקצועיים לטובת שדרוג הידע והעשרת שיטות הניהול והפיקוח.
 2. סיוע במיתוג אישי ובידול המפקחים באמצעות  ערוצי השיווק השונים של מרכז הבנייה הישראלי, כולל הטמעת החשיבות שבהתקשרות עם  מפקחי בנייה מקצועיים כתנאי לבנייה איכותית וטובה.
 3. חברי המועדון יהיו רשאים להציג את סמל המועדון בהצעות מחיר מטעמם ובאתר האינטרנט שלהם.
 4. מתחם הבית השקוף יעמוד לרשות חברי המועדון ככלי להמחשה מקצועית ללקוחותיהם ולפגישות בתאום מראש מול מנהל המועדון.
 5. רשימת חברי המועדון תופץ לקהל הבונים הפרטים המשתתפים בקורסים של מכללת מרכז הבנייה הישראלי ולמגוון רחב של קהלים מקצועיים כגון יזמים בתחום המגורים, מלונאות, משרדים, אדריכלים, מעצבי פנים באמצעות כלל רשימות התפוצה והמדיות השונות של מרכז הבנייה ישראלי.

אמנת השירות של חברי מועדון  המפקחים מרכז הבנייה הישראלי :

 1. חברי המועדון מתחייבים ליתן את שירותי הפיקוח בצורה מקצועית, איכותית, אמינה ובשקיפות מלאה. משרת מפקח בנייה הינה משרת אמון שהרי הלקוחות מפקידים בידי מפקחי הבנייה את כספם ונותנים בהם את מלוא אמונם.
 2. חברי המועדון מתחייבים לשמור על האינטרסים של הלקוחות  לפני כל גורם אחר.
 3. חבר במועדון מתחייבים להעלות את  איכות הבנייה בישראל, לעבוד עם קבלנים איכותיים, מקצועיים ואמינים.
 4. חברי המועדון יוודאו כי הקבלנים יעבדו עפ”י תקנים ועפ”י מפרטים טכניים מקצועיים שיינתנו ללקוחות.
 5. חברי המועדון מתחייבים לשמור על רמת בטיחות נאותה על כל המשתמע מכך.
 6. חברי המועדון מתחייבים לשמור על כללי התנהגות נאותים, לכבד אחד את השני ולפעול יחד לטובת העלאת קרנו של המקצוע מפקח בנייה ומנהל פרויקטים.

קבלת חברים למועדון :

 • על מפקח המבקש להתקבל כחבר במועדון להגיש בקשה בהתאם לנספח אותו יקבל ממרכז הבנייה  ולהחזירו חתום.
 • על מפקח המבקש להירשם למועדון לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

מהנדס, הנדסאי, אדריכל, קבלן רשום
או
מפקח בנייה בעל וותק של 7 שנים לפחות כמפקח בנייה
או
בוגר קורס פיקוח בסיסי של מרכז הבנייה הישראלי עם וותק של 3 שנים לפחות כמפקח בנייה

 • חברי המועדון יקבלו כרטיס מועדון של מפקחי בנייה מוסמכים של מרכז הבנייה הישראלי.
 • לשם הוכחת שנות הותק יהיה על המפקח להמציא למרכז הבנייה הישראלי תצהיר חתום ומאושר על ידי עו”ד בהתאם לנוסח אותו יקבל ממרכז הבנייה הישראלי.
 • מקרים חריגים ייבחנו באופן פרטני על ידי ועדה מקצועית ויהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של מרכז הבנייה הישראלי.
 • במסגרת שנת החברות מתחייב כל מפקח החבר במועדון לבצע ריענון מקצועי שנתי אשר היקפו יקבע על ידי בית הספר הגבוה למנהלים של מרכז הבנייה.  כמו כן השתלמויות בהיקף של לפחות 5 מפגשי חובה בשנה בנושאי הליבה כגון: איטום, אינסטלציה, חשמל, חידושי טכנולוגיה וכד’. בנוסף, יתקיימו מפגשי העשרה (שאינם חובה) במגוון נושאים כולל סיורים מקצועיים בחברות שונות ומפעלים להכרת טכנולוגיות חדשניות.
 • מרכז הבנייה הישראלי שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקבל חברים למועדון, כמו גם להשהות או להיפרד מחברים בשל אי עמידה בסטנדרטים אתיים/מקצועיים מקובלים או מכל שיקול אחר והכל עפ”י שקול דעתו המלא והמוחלט.
 • בסיום ההתקשרות מתחייב המפקח להחזיר את כרטיס החבר למרכז הבנייה הישראלי ולהוריד סמל המועדון מהצעות המחיר, אתר אינטרנט וכל ערוצי המדיה השונים.
 • החברות במועדון הינה לתקופה של שנה.