תפריט
הגשות של פרוייקטי גמר, קורס ניהול פרויקטים בבנייה ותשתיות – יולי 2016

הגשות של פרוייקטי גמר של כיתת ניהול פרויקטים בבנייה ותשתיות
ניהול מקצועי: מהנדס שי וקסמן.

התלמידים הפגינו ידע רב, המצגות, הפרויקטים היו ברמה גבוהה מאד!
כעת יוצאים לשוק העבודה וכולנו מאחלים להם בהצלחה רבה.