תפריט
קורס אוטם מורשה – הסמכה מטעם מכון התקנים

כחלק מתהליך הסמכת קבלני איטום מוסמכים של מכון התקנים הישראלי
ת.ת.1752

רקע: תכנית הסמכת קבלני איטום של מכון התקנים

איטום הבניין הוא בין הנושאים הבעייתיים ביותר בענף הבנייה והגורם העיקרי לכשל הוא ביצוע לקוי. רוב התביעות בבתי המשפט בגין ליקויי בנייה נובעות מבעיות איטום.

מכון התקנים הישראלי, הגוף הממלכתי המורשה להסמיך גופים ציבוריים או פרטיים, הקים תכנית הסמכה לקבלני איטום במטרה להעלות את איכות הביצוע בענף הבנייה ולהפחית את היקף הליקויים בתחום האיטום.

התכנית מתמקדת בקבלני איטום גגות שטוחים ביריעות ביטומניות משופרות בפולימר והמיושמות בהלחמה. שיטת איטום זו היא הנפוצה ביותר בעולם וגם בישראל.

קורס אוטם מורשה של בית הספר למקצועות הבנייה במכללת מרכז הבנייה הישראלי, מכסה את נושא האיטום ביריעות ביטומניות וכולל בנוסף טכניקות, טכנולוגיות ושיטות איטום מגוונות.

שלבי ההסמכה

שלב ראשון: השתתפות בקורס מקצועי
על פי תכנית ההסמכה על הקורס לכלול את הנושאים הבאים:

ניהול איכות האיטום: פרק זה מתמקד בעיקרו בתחום מערכת האיכות, הדרישות מהמערכת ע”י החברות לאיטום גגות שטוחים מבטון – נוהל מת”י ת.ת. 1752 והכנת תיק מוצר.

מלאכת האיטום: פרק זה מתמקד בנושאים המקצועיים גם באופן תיאורטי וגם באופן מעשי.

בחלק הראשון ילמדו הנושאים הבאים:

 • דרישות ממערכת איכות המופעלות אצל חברות לאיטום גגות שטוחים,
 • חומרים ביטומנים חמים וקרים ודרך יישומם
 • יריעות ביטומניות מושבחות בפולימרים
 • איטומים פולימרים חדישים
 • איטומים על בסיס צמנט מסוגים שונים ועוד.
 • בנוסף לעבודות האיטום יכלל נושא פיקוח ובטיחות, פרטי ביצועו ועוד.

 

בחלק השני יתמקדו בישום והדגמות באופן מעשי.

תנאים לקבלת תעודת הגמר:

 1. בסוף הקורס תיערכנה בחינות מסכמות בתיאוריה ובמעשה, המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת משתתף בקורס אוטם מורשה.
 2. עובדי איטום בהחלמת יריעות ביטומניות אשר עברו בהצלחה את הבחינות ואת מספר השיעורים המינימלי (80% מסה”כ השיעורים) יקבלו תעודת “אוטם מורשה”.

על התלמיד להביא אישורים על כך שהוא עובד בקביעות בהלחמת יריעות כבר בשלב ההרשמה לקורס.
משתתפים בקורס שקיבלו תעודת משתתף, יוכלו להמיר את התעודה בתעודת “אוטם מורשה”, לאחר סטאז’ קצר בן מספר ימים, ללא תשלום נוסף.

מתכונת הקורס:

 • 20 מפגשים שבועיים
 • מועדי התחלה קרובים:
  29/8/2022 – ימי ב’, בין השעות: 17:00 – 21:00.
  הלימודים בקמפוס מכללת מרכז הבנייה אצטדיון נתניה.

 

ההשתתפות בקורס הינה תנאי להמשך תהליך ההסמכה!

שלב שני: הטמעת הנושא בחברות.
הכנה ויישום של נוהלי איכות והקמת מערכת איכות בחברות.

שלב שלישי: ביצוע מבדק איכות על ידי אגף לאיכות והסמכה.
מבדק תהליך באתר ובדיקת מפרטים טכניים על ידי המעבדה לחומרי בניין במכון התקנים.

שלב רביעי: אישור החברות ע”י ועדה מקצועית לבנייה של מכון התקנים.
ועדה זו, היא הוועדה הציבורית המוסמכת להמליץ על הסמכת קבלני איטום. בנוסף לוועדה זו, תאשר “מנהלת תו-תקן” את ההסמכה הסופית.

שלב חמישי: בדיקות תקופתיות שנתיות
לאחר קבלת הסמכה, תערכנה בדיקות תקופתיות שנתיות, שתכלולנה מבדקי איכות בחברות ובדיקות של ביצוע איטום באתרים.

 מה קורה כיום בענף?

מקצוע האיטום, כמו שאר מקצועות הבנייה בישראל, פרוץ לחלוטין וכל אדם גם אם חסר נסיון, רשאי להכריז על עצמו כ”קבלן איטום” ולהתחרות בקבלנים מנוסים, תוך גרימת ליקויי בנייה משמעותיים, הורדת מחירים ללא אחריות, גרימת הפסדים כספיים לבעלי בתים ופגיעה ישירה בפרנסתם של קבלני האיטום האיכותיים.
תופעות אלה פוגעות בענף האיטום ומוציאות מוניטין רע לבעלי המקצוע העוסקים בתחום.

 מדוע כדאי להיות מוסמך?

מוסמך באיטום גגות שטוחים אשר יסיים את התהליך ייהנה מהיתרונות הבאים:

 • אוטם מוסמך יוכל לשמש כקבלן מורשה ומועדף במשרדי ממשלה.
 • שמו ופרטיו יכללו ברשימת האוטמים המוסכמים אשר תופץ ע”י מרכז הבנייה הישראלי לבונים פרטיים, אדריכלים, רכזי בנייה בקיבוצים, יזמים, חברות בנייה וכיוצא באלה. דבר הנותן יתרון בזכייה במכרזים ועבודות איטום.
 • מאפשר להצטרף כחבר במועדון מקצועי לקבלני איטום.
 • קשר ישיר עם מרכז הבנייה הישראלי וספקים בתחום.
 • קבלת תעודת הסמכה של מכון התקנים הישראלי.
 • עדיפות לביצוע עבודות אצל קבלנים החברים בהתאחדות הקבלנים והבונים.
 • ידע מקצועי מעמיק ועדכני.