תפריט
קורס בקר בטון מוסמך – מוכר על ידי מכון התקנים

תוכנית הקורס נבנתה בהתאמה לצרכי תעשיית ה”בטון המובא” ובהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות בענף, תוך התייעצות עם כל הגורמים הנוגעים בתעשיית הבטון.

נושאי לימוד עיקריים:

 • חומרי גלם לייצור בטון (צמנט, אגרגטים, מוספים כימיים ומים)
 • תכונות בטון טרי וקשוי
 • טכנולוגיות הייצור של בטון מובא (הוראות טכניות, ייצור, הובלה ואספקה)
 • תכן תערובות בטון (דגש על תיקון ועדכון תערובות)

 

 • מערכת ההסמכה, הבטחת איכות, טיפול בתלונות וניתוח כשלים
 • ייצור בטונים מימדים
 • שיווק ומכירה
 • בטיחות חוזים
 • משא ומתן עם לקוחות.

 הקורס יכלול גם יום סיורים בשטח ויום מרוכז במעבדה לבדיקות בטון וחומרי גלם.

 צוות המרצים:

צוות מרצי הקורס הינם ממיטב אנשי המקצוע בענף אשר יספקו כיסוי מקיף לצד האקדמי ולצד המעשי.

מתכונת הקורס:

 • מפגשים שבועיים בין השעות 08.30-16.30.
 • היקף שעות הקורס: 108 שעות לימוד.
 • יום הלימודים כולל ארוחת צהרים.
 • תאריכי פתיחה קרובים יעודכנו בקרוב

  *הקורס מוכר על ידי מכון התקנים*

בשיעור הראשון יערך מבחן הערכת ידע ולאחריו ייבדק המבחן על ידי המרצה בנוכחות התלמידים.

 מבחן קבלה:

טרם תחילת הקורס, על כל מועמד לעבור בחינת קבלה בחשבון.