תפריט
סיור לתלמידי קורס ניהול פרויקטים בבנייה ותשתיות.

סיור לתלמידי קורס ניהול פרויקטים בבנייה ותשתיות.

יוני 2016