תפריט
קורס ניהול ופיקוח – הרצאה וסיור במפעל פנדור. יולי 2016