תפריט
קורס ניהול פרויקטים בבנייה ותשתיות

להתמקצע בניהול פרויקטים מורכבים
על כל היבטי הניהול והידע

ניהול פרויקטים בבנייה ותשתיות הינו תחום ייחודי המחייב את מנהל הפרויקט לשלוט בידע מולטי-דיסציפלינרי. שגרת יומו של מנהל פרויקט בבנייה כוללת הפעלה ותיאום של צוות מגוון של מתכננים, יועצים, גופי ביצוע שונים, על מנת להוציא את הפרויקט משלב הייזום אל שלבי הביצוע, והמסירה לידי המשתמש על פי לוח הזמנים שהוגדר. על מנהל הפרויקט לוודא עמידה בנהלים כלליים ובנהלים ספציפיים לפרויקט, לאמוד ולהעריך את הסיכונים, לבצע ולעקוב אחר תכנית עבודה מובנית, תוך התחשבות בחוקים ותקנות. בכל תהליך קבלת ההחלטות על כל הפרמטרים הללו, בנוסף לפרמטרים הכלכליים המתחייבים, להילקח בחשבון.

קורס ניהול פרויקטים של מכללת מרכז הבנייה הישראלי, נבנה בשיתוף מיטב אנשי המקצוע בתחום זה, קורס בן 38 מפגשים, אשר במסגרתו יינתן רקע נרחב וכלים למנהלי פרויקטים לבצע את תפקידם המורכב באופן מקצועי ומקיף. מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפיו כלים לנתח את שלבי פרויקט הבנייה והתשתיות, להקנות ידע והכשרה במכלול תחומי ההתמחות של מנהל הפרויקט, סמכויותיו, אחריותו ומעורבותו בכל אחד משלבי הפרויקט. בנוסף, כחלק מתכני הקורס ירכשו המשתתפים כלים לניהול צוות, ניהול מו”מ וקבלת החלטות.

צוות המרצים:

הצוות כולל מרצים בכירים בעלי נסיון רב בתחומי ניהול פרויקטים וכן במקצועות הבנייה, התשתיות וניתוח המערכות בפרויקטים.

קהל היעד:

  • מנהלי פרויקטים
  • אדריכלים
  • מפקחים
  • יזמים
  • בוגרי קורס ניהול ופיקוח
  • קבלנים הרואים עצמם מיועדים למסלול ניהול פרויקטים בתחום בניה ותשתיות או מעוניינים בהעשרת הידע בתחום מקצועי זה.

 

מתכונת הקורס:

  • מועד התחלה: 21/7/2020 ימי ג’ בין השעות 17.00-21.00
  • קמפוס מכללת מרכז הבנייה – אצטדיון נתניה.

במהלך הקורס תתקיימנה סדנאות ויתבצעו תרגולים בקבוצות. 

בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה מטעם מכללת מרכז הבניה הישראלי.

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של 80% מן הקורס.