תפריט
קורס פיקוח לעבודות בינוי ושיפוצים למבני חינוך וציבור

להשתלם ולהשתלב במאגר המפקחים של החברה למשק וכלכלה!

מכללת מרכז הבנייה הישראלי – בשיתוף החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

מועד ומיקום הקורס הקרוב: יעודכן בהמשך

מטרות הקורס

 1. להכשיר ולהסמיך אוכלוסיית מפקחים איכותית לפיקוח על עבודות בינוי ושיפוצים בפרויקטים המנוהלים על יד החברה למשק וכלכלה.
 2. להקנות ידע וכלים משופרים הן בהיבט ההנדסי והן בהיבטים החוזיים/משפטיים.
 3. חיזוק הבסיס התיאורטי תוך שימת דגש מיוחד לדוגמאות מעשיות של עבודת המפקח בשטח.

 

קהל היעד

 • מהנדסים, הנדסאים ואדריכלים העוסקים בניהול, פיקוח ותיאום בעבודות פיתוח ותשתיות
 • מתכננים מדיסיפלינות שונות הנדרשים לבצע פיקוח עליון לסוגיו או המבקשים להרחיב את ידיעותיהם.
 • מתכננים העוסקים בתחום ומקיימים פיקוח עליון על עבודות בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור.


יש להציג דיפלומה כתנאי קבלה לקורס.

 

נושאי הלימוד

הקורס יתמקד בטכנולוגיות ביצוע, בהכרת המפרט הבין משרדי ומפרט משכ”ל, כגון:

 • מערכות – חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה
 • בניה טרומית
 • קירות גבס
 • אלמנטים מפלדה
 • אלומיניום
 • חיפויים
 • איטום
 • עבודות פיתוח
 • שיטות מדידה
 • בטיחות


דגש מיוחד יינתן למכלול התקינה ולבקרת האיכות.

מתכונת הלימודים

 • מפגשים שבועיים בשעות הערב.
 • סה”כ : 26 מפגשים כולל סיור מקצועי.

 

תעודת הסמכה

 • בסיום הקורס יערך מבחן מסכם.
 • ציון עובר במבחן יהווה חלק מהתנאים לקבלת תעודת מפקח משכ”ל.

 

בוגרי הקורס ישולבו במאגר המפקחים של החברה למשק וכלכלה אם וכאשר יוקם.
השתתפותם במאגר תשוקלל לצורך בחירתם למתן שירותי פיקוח בפרויקטים.