תפריט
קורס פיקוח לעבודות פיתוח ותשתיות לפרויקטים – החברה למשק וכלכלה

להשתלם ולהשתלב במאגר המפקחים של החברה למשק וכלכלה!

קורס פיקוח לעבודות פיתוח ותשתיות לפרויקטים של זכייני משכ”ל 
מרכז הבניה הישראלי בשיתוף החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

הקליקו למידע אודות מועדי קורסי 2018  

מטרות הקורס

 1. להכשיר ולהסמיך אוכלוסיית מפקחים איכותית לפיקוח על עבודות פיתוח ותשתיות בפרוייקטים
  המנוהלים על יד החברה למשק וכלכלה.
 2. להקנות ידע וכלים משופרים הן בהיבט ההנדסי והן בהיבטים החוזיים-משפטיים.
 3. לבסס את הפן התיאורטי, תוך שימת דגש על דוגמאות מעשיות של עבודת המפקח בשטח. 

 

קהל היעד

 • מהנדסים, הנדסאים ואדריכלים העוסקים בניהול, פיקוח ותיאום בעבודות פיתוח ותשתיות
 • מתכננים מדיסיפלינות שונות הנדרשים לבצע פיקוח עליון לסוגיו או המבקשים להרחיב את ידיעותיהם.
 • מתכננים העוסקים בתחום ומקיימים פיקוח עליון על עבודות פיתוח ותשתיות.

 

נסיון נדרש

על מנת למצות את המיטב מתכני הקורס, על המשתתפים להחזיק בנסיון של 3 שנים בתחום הפיקוח, לכל הפחות.

נושאי הלימוד

הקורס יתמקד בהכרת המפרט הבין משרדי ומפרט משכ”ל, בטכנולוגיות ביצוע בתחומים שונים:

 • תנועה
 • בטונים
 • אספלטים
 • עבודות עפר
 • מערכות עליונות ותת קרקעיות,
 • ערכות אלקטרו-מכניות וחשמל.

 

דגש מיוחד יינתן למכלול התקינה ולבקרת האיכות.

מתכונת הלימודים

 • מפגשים שבועיים בשעות הערב.
 • סה”כ : 26 מפגשים.

 

תעודת הסמכה

 • בסיום הקורס יערך מבחן מסכם.
 • ציון עובר במבחן יהווה חלק מהתנאים לקבלת תעודת מפקח משכ”ל.

בוגרי הקורס ישולבו במאגר המפקחים של החברה למשק וכלכלה.