AVIVKAFIF

אביב כפיף

בעלים, אביב כפיף בע"מ

חברת “אביב כפיף בע”מ,” עוסקת בניהול תיאום ופיקוח על עבודות בנייה במגזר הפרטי, העסקי והציבורי משנת 2002.
בעל החברה הוא אביב כפיף יליד 1963, בוגר הטכניון, העוסק בתחום מזה שנים רבות והיה קבלן בניין במשך 12שנים טרום עבודתו כמנהל פרויקטים.
החברה מתמחה בפיקוח על בתים פרטיים ודירות יוקרה, בהן נדרשת רמת תכנון וביצוע גבוהה הן בהיבט המערכות והחומרים והן בהיבט הביצוע, בנייני מגורים יוקרתיים, פרויקטים לשימור ועוד, תוך מתן דגש על ההשפעות ותפקוד המערכות במהלך השנים שלאחר גמר הפרויקט.

בחברה מועסקים מספר מפקחים שברובם הינם הנדסאי בנין בעלי ידע וניסיון עשיר וברובם בעלי ותק ארוך שנים בחברה ובתחום.
בפרויקטים השונים מתבצעות עבודות קונבנציונליות לצד עבודות מורכבות כגון תליית מבנים, עבודה במי תהום ועוד.


ניהול התכנון כולל:

 • התקשרות עם יועצים ומתכננים והפקת מפרטים ומכרזים
 • השתתפות בפגישות תכנוניות והובלה במציאת פתרונות הנדסיים ובחירת מערכות וחומרים
 • תיאום בין כל הגורמים המתכננים והעובדים בפרויקט
 • תאום בין כל הגורמים, הכנת תקציב ,פיקוח ושמירה עליו במהלך העבודה עד לסיום הפרויקט
 • השוואת מכרזים ומשא ומתן בשיתוף הלקוח
 • הפקת חוזים לחתימה


ניהול הביצוע כולל:

 • ניהול תיאום ופיקוח יום יומי באתר
 • פיקוח בלתי מתפשר על איכות ביצוע גבוהה
 • אישור חשבונות ומיקוח
 • ליווי ואחריות בקבלת טופס 4 ותעודת גמר
 • טיפול בגורמי חוץ כחברת חשמל , העריה ועוד
 • טיפול בנושאי תחזוקה לאחר גמר הבניה

מוזמנים ליצור קשר

| |
ניהול תיאום ופיקוח על עבודות בנייה
| |
אזורי פעילות: מרכז