DAGAN

דגן בן צור

סוף מעשה במחשבה תחילה סוף בניה בתכנון נכון

דגן בן-צור הוא קבלן רשום, הנדסאי בנין ואדריכלות, בוגר קורס ניהול פרויקטים של “הטכניון” ובעל תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, סא”ל במיל.
כיום דגן מתמקד בניהול ופיקוח על בניית בתים פרטיים בהיקף כספי של 1-4 מיליון ₪ לפרויקט בשיטה ייחודית.

 

ניסיונו המקצועי של דגן בעבר כולל:
ניהול ופיקוח על פרויקטים של שיפוץ מוסדות רפואיים פעילים כגון: שיפוץ אגף רפואת ילדים בקרית שמונה בהיקף כספי של כ – 2.5מיליון ₪
שיפוץ אגף רפואת נשים בקרית שמונה בהיקף כספי של כ – 3,000,000מיליון ₪
פיקוח על בניית בניין דירות בירושלים בהיקף כספי של כ – 10מיליון ₪
פיקוח על הקמת מבנה תעשייה בגליל העליון בהיקף כספי של כ – 3מיליון ש”ח

 

דגן מעניק ללקוחותיו את השירותים המקצועיים כדלהלן:
בניית תקציב לפרויקט בשלב המקדים ושמירה על המסגרת התקציבית במהלך הביצוע
ניהול, פיקוח ותיאום בין קבלני המשנה, מתכננים ויועצים בשלבי הביצוע
הפעלת קבלני משנה מקצועיים ואיכותיים המחויבים למתן 5 שנות בדק מינימום לפרויקט
ליווי הפרויקט משלב קביעת המסגרת התקציבית שתקבע את היקף הפרויקט עד למתן צו אכלוס/טופס – 4 לפרויקט.

 

לדגן בן צור ישנה שיטה ייחודית בה הוא פועל:
הפיכת בעל הבית הפרטי ליזם המפעיל קבלני משנה תוך שמירה על בטחון תקציבי
יכולת לטפל בתחזוקת המבנים השוטפת באתר ובתיאום מול בעלי המקצוע שיידרשו לטיפול בתקלות

מוזמנים ליצור קשר

| |
ניהול פרויקטים
| |
אזורי פעילות: צפון