DORONTAOB

דורון טאוב

בעלים, דורון טאוב פיקוח וניהול פרוייקטים

דורון טאוב פיקוח וניהול פרוייקטים בע”מ, הינה חברה העוסקת בתחום הבנייה משנת 2011

דורון, בוגר תואר ראשון בכלכלה ב”אוניברסיטת בר-אילן” ובוגר לימודי ניהול פרויקטים בבנייה ב”טכניון”, פרישה מצה”ל בדרגת סגן אלוף.

תחומי פעילות:

 • יזמות- בניית בתים צמודי קרקע
 • ניהול ופיקוח על בניית בתים צמודי קרקע בדגש על בניה בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ומושבים
 • ניהול ופיקוח – פרויקטים במגזר הציבורי

ה “אני מאמין” של דורון:
בנית בית פרטי, הינו פרויקט מורכב ויקר.
מנהל הפרויקט, מעבר להיותו מקצועי, בעל נסיון ורקע מתאים, הוא האיש שלכם בכל הקשור לבניית ביתכם.
בניית הבית יכולה וצריכה להיעשות על הצד הטוב ביותר, באווירה טובה ומקצועית, בשיתוף פעולה.

שיטת העבודה:
-ביצוע פיקוח הנדסי לאורך כל שלבי הבנייה
-שלב טרום הבנייה – פגישת הכרות עם הלקוח, אפיון ואבחון הפרויקט וביצוע תאום ציפיות
-שלב הבנייה – פיקוח אישי בשטח, קביעת תהליך עבודה מסודר תוך שיתוף פעולה עד לסיום הבנייה ולשביעות רצון הלקוח

השירותים הניתנים בפרויקט:

 • ליווי לאורך כל תהליך הבנייה משלב התכנון ועד קבלת טופס 4 כולל שנת בדק
 • התקשרויות עם היועצים השונים וניהול התכנון מולם
 • קביעת לוחות זמנים לתכנון ומעקב
 • בקרה על הכנת המכרזים והפצתם
 • בחירת הקבלנים
 • פיקוח צמוד על עבודות הקבלן
 • בקרת איכות
 • ניהול לוח הזמנים בפרויקט
 • בקרה תקציבית
 • ניהול הפיקוח העליון
 • בדיקת חשבונות סופיים של הקבלנים
 • העברת דיווחים ועדכונים ע”פ הנדרש

 

מוזמנים ליצור קשר

| |
פיקוח וניהול פרויקטים בתחום הבנייה
| |
אזורי פעילות: דרום