ZIV KAZIR

זיו קציר

מאמין שתפקידי להפוך את החלום שלכם למציאות, לבנות את בית חלומותיכם תוך חוויה מיטבית ואיכותית

בניית בית פרטי או וילה הינה משימה מאד מורכבת ולעיתים קרובות מורטת עצבים.
כדי להביא פרויקט כזה לסיום מוצלח, יש לנהל אותו במקצועיות.
זיו קציר מבסס את פעילותו על התפיסה שמפקח בנייה איכותי, אמין ובעל ניסיון ידאג לתאם ולתזמן בין אנשי המקצוע, הספקים ובעלי הבית. ידאג לפקח על העבודה המסופקת כך שתתאים לסטנדרטים והתוכניות של האדריכלים, ובמקרה של זיהוי ליקויים, יעמוד על כך ויפקח שהליקויים יתוקנו במהרה באיכות הרצויה.
בנוסף דואג המפקח לעמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב שנקבעה.
מפקח אמין ואיכותי חוסך כסף לבעלי הבית הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך לאור ההבנה שליקויים שלא יתגלו קרוב לזמן היווצרותם ויתוקנו, יגרמו לבעיות משמעותיות יותר ככל שעובר זמן.
זיו קציר מבצע ליווי של הבנייה מתחילתה עד סופה ואחראי על הכנת אומדן עלויות לתקצוב הבנייה

מוזמנים ליצור קשר

| |
פיקוח בנייה
| |
אזורי פעילות: מרכז, שרון