YIGAL R

יגאל רבינוביץ

סוף מעשה במחשבה תחילה

יגאל רבינוביץ’, יוצא שירות צבאי בצנחנים ובוגר קורס מכי”ם (חי”ר,) נשוי + 3 ילדים בוגרים.
את לימודי התואר בהנדסה אזרחית סיים באוניברסיטת נוקסוויל בטנסי, ארה”ב והינו מהנדס רשום במדור מבנים בישראל.
יגאל מאמין כי לכל מנהל פרויקט ומפקח בנייה ישנן שלוש מטרות להשיג במקביל במסגרת עבודתם:
זמנים, תקציב וטיב ביצוע .כאשר עוד בטרם מתמודדים עם האתגרים הנ”ל, נדרשים ניסיון מצטבר ואימוץ גישת פתיחות.
בתחילת עבודתו כמהנדס תכנן יגאל קונסטרוקציה לבתים פרטיים ופיקח על ביצוע עבודות שלד, תוך שימוש בתוכנת עתיר.
בהמשך, ניהל הקמה ופיקח על פרויקטים ציבוריים גדולים לאורך כל שלביהם:
תכנון לקבלת היתר, יציאה למכרז, בחירת קבלן ביצוע, בקרה על לוחות זמנים, בקרת טיב לרבות תאום תכנון והתאמה למפרטים, בקרה על חישובי כמויות שהוגשו על ידי המהנדס מטעם הקבלן ואישור חשבונות עד קבלת טופס אכלוס ומסירת הפרויקט ליזם.


בין הפרויקטים הציבוריים בהם ניהל את ההקמה והפיקוח נמנים :
הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון
הפקולטה לפיזיקה, אוניברסיטת בן גוריון
העברת בסיס חיל האוויר מנתב”ג לבסיס נבטים
הקמת מפעל טבע בירושלים
מעבדה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון
פיקוח על עבודות לקראת אכלוס מכון ביוטכנולגיה במכון ויצמן ברחובות
עוד ניהל יגאל הקמה של בתים פרטיים במגוון ערים ביניהן: רמת חן, רחובות, עומר, מיתר ובאר שבע ובמקביל יזם באופן פרטי הקמה של מבנים מסחריים, מרכז לימודים ומרכז אבחון.

מוזמנים ליצור קשר

| |
| |
אזורי פעילות: דרום, מרכז, שרון, ירושלים