YOAV AMRANI

יואב עמרני

מייסד, איזון מהנדסים מציאוּת

החברה שהוקמה בשנת 2009 מנוהלת ע”י מייסדה, מהנדס יואב עמרני בעל תואר מוסמך בהנדסה אזרחית מהטכניון.
הסמכות של יואב עמרני כוללות את היותו מהנדס רשום, מגשר מוסמך מטעם בית המשפט העליון, מוסמך בעריכת בוררויות וכתיבת חו”ד מקצועיות מטעם איגוד המהנדסים, בעל אישור רישום בפנקס הקבלנים בענף הבנייה.
החברה מעסיקה צוות הכולל של מהנדסים, הנדסאים וכלכלן בעלי ניסיון רב בתחומי ניהול הבנייה, התשתיות ומערכות אלקטרומכניות.

מוזמנים ליצור קשר

| |
ניהול, תכנון, פיקוח וביצוע פרויקטים בנדל¨ן
| |
אזורי פעילות: מרכז, ירושלים