MEITAL FRIZ

מיטל פריג’

אם אתה מסוגל לחלום, אתה מסוגל גם לבצע

מיטל פריג’, מנהל ומפקח פרויקטים, בן מושב תל עדשים, וקבלן רשום מזה 18 שנה.
מיטל מתמחה בניהול ופיקוח בתחום בנייה צמודת הקרקע.
השירות של מיטל כולל ליווי היזם משלב תחילת התכנון ועד גמר הפרויקט, לרבות תכנון הליך הפרויקט, הבאת הפרויקט למוכנות לביצוע, וליווי ביצוע הפרויקט, כל זאת תוך שקיפות, זמינות, אמינות, הצמדות חזקה אל התקציב ולוח הזמנים והקפדה על איכות הביצוע.
לצידו של מיטל בחברה מועסקים מנהלת משרד ועוזר שטח.

מוזמנים ליצור קשר

| |
ניהול ופיקוח פרויקטים
| |
אזורי פעילות: מרכז, שרון