NATI MARKO

נתי מרקוביץ

בעלים, מרקוביץ נתי ביצוע ניהול ופיקוח עבודות קבלניות

צניעות הבנה ותמיד לחייך כי כל יום מביא אתגר חדש

מרקוביץ נתי ביצוע ניהול ופיקוח עבודות קבלניות היא חברה פרטית – קבלן רשום בספרי רשם הקבלנים.
החברה פעילה מזה כ-20 שנה כממשיכה את דרכה של חברה משפחתית והיא מתמחה בביצוע, ניהול ופיקוח של מבני יוקרה בשוק הפרטי.

החברה מתמחה במתן שירותי בניה ניהול, יעוץ, תאום ופיקוח על עבודות בניה הנדסיות החל מהפרויקט הקטן ביותר וכלה בבנייני מגורים.
החברה ניהלה עד היום למעלה מ- 100 פרויקטים וכיום מנהלת ומפקחת על ביצוע פרויקטים בכל שלב בפרויקט החל משלב בחירת צוות המתכננים ועד להשלמת ביצוע הבנייה בפועל וקבלת כל האישורים הנדרשים לשם אכלוס “הפרויקט” כנדרש עפ”י כל דין.
מנהלי פרויקט בחברה שותפים, יחד עם הלקוחות ,בבחירת קבלני הביצוע של הפרויקטים באמצעות מכרזים ממוחשבים, הכנת לוחות זמנים בשיתוף עם הקבלנים הנבחרים, הכנת אומדן תקציבי ללקוחות טרם עליה על הקרקע ומתן חתך עדכני ומבט עתידי על כל הצפוי במשך ביצוע הפרויקט עד מסירתו  ללקוח.
עם עליה על הקרקע ותחילת ביצוע בפועל של הפרויקט החברה מבצעת תיאום בין התכניות של כל היועצים לטובת מניעת כשלים בביצוע, החברה מבקרת ומאשרת את חשבונות הספקים תוך כדי הביצוע ומנהלי הפרויקטים של החברה נמצאים באופן יום יומי באתר הבניה למתן פתרונות מידיים ושמירה על רצף עבודה בשטח של כל הקבלנים השותפים לביצוע מיטבי של הפרויקט.
המטרה של החברה היא הענקת שקט נפשי ללקוח בעת ביצוע הפרויקט.

מוזמנים ליצור קשר

| |
ביצוע ניהול ופיקוח עבודות קבלניות
| |
אזורי פעילות: מרכז, שרון