OFER DADON

עופר דדון

סוף מעשה במחשבה תחילה

עופר דדון מוביל פרויקטים להצלחה זה מעל 20 שנה ומציע סל שירותים מגוון הכולל:
ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה למגזר הפרטי עם התמחות בבתי יוקרה.
ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה למגזר העסקי והציבורי (עיריות ורשויות ברחבי הארץ)
עריכת חוות דעת מומחה לבית המשפט בנושא ליקויי בנייה / בדק בית
בדיקת נכסים לפני רכישה
עריכת בוררות בנושאים הקשורים לענף הבנייה בכלל ומומחיות בתחום ליקויי הבנייה בפרט
שירותי מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה
פיקוח תמ”א 38

 

עופר דדון וצוותו מנהלים ומפקחים על פרויקטים בהצלחה זה מעל 20 שנה, תוך ביצוע עבודה איכותית ויעילה ותוך שמירת האינטרס של הלקוח, שמירה על התקציב ועמידה בלוח הזמנים.

מוזמנים ליצור קשר

| |
| |
אזורי פעילות: מרכז