IDAN CHANSI

עידן צ׳נסי

למה מספיק חזק יכול לנצח כל איך

עידן בוגר קורס ניהול ופיקוח בנייה וקורס אוטם מורשה, זה כ- 8 שנים בעל חברה לניהול פרויקטים ופיקוח בנייה המעסיקה גם הנדסאי בניין.
מעבר להשכלתו הפורמלית, הגיע עידן לעיסוק בתחום עם ניסיון בניהול פרויקטים ובניהול כח אדם במספר פרויקטים במקביל בענף.
עידן לוקח חלק בעיקר בפרוקטי המגזר הכפרי בקיבוצים ובמושבים באזור עמק יזרעאל, הגליל התחתון, הגלבוע ועמק המעיינות.

מוזמנים ליצור קשר

| |
ניהול פרויקטים ופיקוח בנייה
| |
אזורי פעילות: צפון