SHNEOR

שניאור עידה

התסכול מביצוע גרוע נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו הטוב של המחיר הנמוך

את השתלבותו בעולם הבניין החל שניאור בשנת 2008 בתפקיד קבלן עבודות שיפוצים, תוך התמקדות בעבודות גמר בפרויקטים יוקרתיים למגורים (וילות ודירות).
לאחר כ- 5 שנים החליט שניאור לבצע הסבה מקצועית ולפתוח משרד לניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה. אל תחום הפיקוח הביא עימו את הידע והניסיון שצבר בעבודתו בפועל בשטח.
כמפקח בנייה, דואג שניאור לבצע ביקורים שוטפים בשטח, על מנת לוודא שהעבודות מבוצעות בהתאם לנדרש בתוכניות ובמפרטים, ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוזה מול הקבלן.
לטובת התמקצעותו בתחום הפיקוח עבר שניאור בהצלחה, קורס מפקחי בנייה במרכז הבנייה הישראלי עוד עבר שניאור להרחבת הידע, קורס אוטם מורשה, מטעם מכון התקנים הישראלי בשיתוף עם מרכז הבנייה הישראלי.
במהלך השנים האחרונות משתתף שניאור באירועי נדל”ן, כנסים, ועידות והשתלמויות מקצועיות, זאת בכדי להמשיך לצבור ידע ולהישאר מעודכן בחידושים השונים בענף, לרבות עדכונים של שיטות בנייה, חומרי גמר חדשים, עדכוני תקנים ישראליים ועוד.
מאז הקמת המשרד, צבר שניאור עשרות פרויקטים ולקוחות מרוצים, עבורם שימש כמפקח על עבודות הבנייה לרבות עבודות שיפוץ ופרויקטי תמ”א.

מוזמנים ליצור קשר

| |
ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה
| |
אזורי פעילות: מרכז