תפריט
קורס עוזר בטיחות למנהלי עבודה בבנייה

בחודש יוני 2019 נכנסה תקנה חדשה המורה על חובת העסקת עוזר בטיחות בכל אתר בנייה.

הסמכה זו נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין, בעלי ותק מתאים לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין. ההכשרה בכפוף לאישור מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

תנאי קבלה לקורס:

• על המועמד להיות בגיר.
• אישור ממעסיק המעיד על ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בעבודות בנייה או בנייה הנדסית.

מתכונת הלימודים:
הקורס כולל 45 שעות לימוד סה”כ.

תכנים מרכזיים:

תפקיד עוזר הבטיחות, תקנות הבטיחות, עבודה בגובה, משטחי עבודה, פיגומים, דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנהל העבודה ועוזר הבטיחות, סיור באתר בנייה בליווי מנהל עבודה.

בוגרי הקורס יקבלו תעודת בוגר קורס בטיחות מטעם מנהל הבטיחות ומכללת מרכז הבנייה הישראלי (על בסיס עמידה בחובות הלימודיים).


מועדי התחלה:

15/8/22 בקמפוס מכללת הבנייה אצטדיון נתניה.
מפגשים בימי שני ורביעי בין השעות: 16:00 – 21:00