הוועידה הארצית לבנייה פרטית | 2019 מלון גליליון

לשוק הבנייה הפרטית נפח משמעותי מכלל ענף הבנייה והנדל"ן בישראל והוא כולל עשרות אלפי נותני שירותים וספקים המתפרנסים מהתחום בארץ. בשנת 2018 צפויות כ 12,000 התחלות בנייה של בתים פרטיים וכ 20,000 שיפוצים ותוספות תלויי היתרים של בתים פרטיים בישראל. בנייה פרטית צמודת קרקע מהווה מרכיב משמעותי בבניין הארץ והיא כוללת מגוון רחב ביותר של […]

הוועידה הארצית לבנייה פרטית | 2019 מלון גליליון Read More »